#choceur

Melissa got me Belgian chocola

Melissa got me Belgian chocolate at Aldi. They may not be Guylian, but they’re still damn good!


💬Normal

Find you a man who buys chocol

Find you a man who buys chocolate; & he's a keeper for life. #vsco #vscocam #vscochicago #chicago #illinois #insta_chicago #chicagogram #choceur #premiumeuropeanchocolate


💬Normal

#parsischocolate #choceur #ش

#parsischocolate #choceur #شهر_شكلات_پارسيس #شكلات_الماني


💬Normal

The haul from my first trip to

The haul from my first trip to Aldi - Winking Owl Chardonnay ($2.59 😳) & White Coconut German Chocolate. #aldi #winkingowl #wine #chardonnay #germanchocolate #choceur


💬Normal

🍫🍫🍫Choceur Chocolate

🍫🍫🍫Choceur Chocolate 🍫🍫🍫 🏭Xuất xứ: xách tay Úc 🍫Shop có các vị: White, Dark, Milk, Hazelnut, Hazelnut Creme & Maipan, Fruit&nut, Dark Hazelnut, Dark&Almond, Rum Raisin&Nut, ... (tuỳ đợt). 🍫Rất nhiều người khi nhắc đến socola đều nghĩ đến “năng lượng, chất béo, đường” nhưng có thể chúng ta chưa biết, trong socola còn chứa phong phú các nguyên tố vi lượng, bao gồm Ma-giê, đồng, sắt, kẽm…. 🌰Ngoài ra, hàm lượng photpho trong socola cũng rất phong phú, trong 100g socola chứa 280mg photpho. Photpho và canxi cùng kết hợp là cơ sở để cho xương cốt mạnh khỏe, vì vậy, ăn socola cũng rất có lợi cho xương. Socola còn có tác dụng giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, một giải pháp tuyệt vời cho các anh chị em, vừa đẹp vừa khoẻ. ========================== #alyyhouse_sicula #sicula #socola #quatet #quanoel #banhkeoxachtay #xachtaychinhhang #xachtay #lozi #foody #hanoi #saigon #danang #lamdep #chucmungnammoi #noel #merrychristmas #banhkeoxachtay #socoladang #choceur #choceurchocolate #alyyhouse_quatet


💬Normal

🍫🍫🍫Choceur Chocolate

🍫🍫🍫Choceur Chocolate 🍫🍫🍫 🏭Xuất xứ: xách tay Úc 🍫Shop có các vị: White, Dark, Milk, Hazelnut, Hazelnut Creme & Maipan, Fruit&nut, Dark Hazelnut, Dark&Almond, Rum Raisin&Nut, ... (tuỳ đợt). 🍫Rất nhiều người khi nhắc đến socola đều nghĩ đến “năng lượng, chất béo, đường” nhưng có thể chúng ta chưa biết, trong socola còn chứa phong phú các nguyên tố vi lượng, bao gồm Ma-giê, đồng, sắt, kẽm…. 🌰Ngoài ra, hàm lượng photpho trong socola cũng rất phong phú, trong 100g socola chứa 280mg photpho. Photpho và canxi cùng kết hợp là cơ sở để cho xương cốt mạnh khỏe, vì vậy, ăn socola cũng rất có lợi cho xương. Socola còn có tác dụng giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, một giải pháp tuyệt vời cho các anh chị em, vừa đẹp vừa khoẻ. ========================== #alyyhouse_sicula #sicula #socola #quatet #quanoel #banhkeoxachtay #xachtaychinhhang #xachtay #lozi #foody #hanoi #saigon #danang #lamdep #chucmungnammoi #noel #merrychristmas #banhkeoxachtay #socoladang #choceur #choceurchocolate #alyyhouse_quatet


💬Normal

🍫🍫🍫Choceur Chocolate

🍫🍫🍫Choceur Chocolate 🍫🍫🍫 🏭Xuất xứ: xách tay Úc 🍫Shop có các vị: White, Dark, Milk, Hazelnut, Hazelnut Creme & Maipan, Fruit&nut, Dark Hazelnut, Dark&Almond, Rum Raisin&Nut, ... (tuỳ đợt). 🍫Rất nhiều người khi nhắc đến socola đều nghĩ đến “năng lượng, chất béo, đường” nhưng có thể chúng ta chưa biết, trong socola còn chứa phong phú các nguyên tố vi lượng, bao gồm Ma-giê, đồng, sắt, kẽm…. 🌰Ngoài ra, hàm lượng photpho trong socola cũng rất phong phú, trong 100g socola chứa 280mg photpho. Photpho và canxi cùng kết hợp là cơ sở để cho xương cốt mạnh khỏe, vì vậy, ăn socola cũng rất có lợi cho xương. Socola còn có tác dụng giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, một giải pháp tuyệt vời cho các anh chị em, vừa đẹp vừa khoẻ. ========================== #alyyhouse_sicula #sicula #socola #quatet #quanoel #banhkeoxachtay #xachtaychinhhang #xachtay #lozi #foody #hanoi #saigon #danang #lamdep #chucmungnammoi #noel #merrychristmas #banhkeoxachtay #socoladang #choceur #choceurchocolate #alyyhouse_quatet


💬Normal

🍫🍫🍫Choceur Chocolate

🍫🍫🍫Choceur Chocolate 🍫🍫🍫 🏭Xuất xứ: xách tay Úc 🍫Shop có các vị: White, Dark, Milk, Hazelnut, Hazelnut Creme & Maipan, Fruit&nut, Dark Hazelnut, Dark&Almond, Rum Raisin&Nut, ... (tuỳ đợt). 🍫Rất nhiều người khi nhắc đến socola đều nghĩ đến “năng lượng, chất béo, đường” nhưng có thể chúng ta chưa biết, trong socola còn chứa phong phú các nguyên tố vi lượng, bao gồm Ma-giê, đồng, sắt, kẽm…. 🌰Ngoài ra, hàm lượng photpho trong socola cũng rất phong phú, trong 100g socola chứa 280mg photpho. Photpho và canxi cùng kết hợp là cơ sở để cho xương cốt mạnh khỏe, vì vậy, ăn socola cũng rất có lợi cho xương. Socola còn có tác dụng giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, một giải pháp tuyệt vời cho các anh chị em, vừa đẹp vừa khoẻ. ========================== #alyyhouse_sicula #sicula #socola #quatet #quanoel #banhkeoxachtay #xachtaychinhhang #xachtay #lozi #foody #hanoi #saigon #danang #lamdep #chucmungnammoi #noel #merrychristmas #banhkeoxachtay #socoladang #choceur #choceurchocolate #alyyhouse_quatet


💬Normal

🍫🍫🍫Choceur Chocolate

🍫🍫🍫Choceur Chocolate 🍫🍫🍫 🏭Xuất xứ: xách tay Úc 🍫Shop có các vị: White, Dark, Milk, Hazelnut, Hazelnut Creme & Maipan, Fruit&nut, Dark Hazelnut, Dark&Almond, Rum Raisin&Nut, ... (tuỳ đợt). 🍫Rất nhiều người khi nhắc đến socola đều nghĩ đến “năng lượng, chất béo, đường” nhưng có thể chúng ta chưa biết, trong socola còn chứa phong phú các nguyên tố vi lượng, bao gồm Ma-giê, đồng, sắt, kẽm…. 🌰Ngoài ra, hàm lượng photpho trong socola cũng rất phong phú, trong 100g socola chứa 280mg photpho. Photpho và canxi cùng kết hợp là cơ sở để cho xương cốt mạnh khỏe, vì vậy, ăn socola cũng rất có lợi cho xương. Socola còn có tác dụng giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, một giải pháp tuyệt vời cho các anh chị em, vừa đẹp vừa khoẻ. ========================== #alyyhouse_sicula #sicula #socola #quatet #quanoel #banhkeoxachtay #xachtaychinhhang #xachtay #lozi #foody #hanoi #saigon #danang #lamdep #chucmungnammoi #noel #merrychristmas #banhkeoxachtay #socoladang #choceur #choceurchocolate #alyyhouse_quatet


💬Normal

🍫🍫🍫Choceur Chocolate

🍫🍫🍫Choceur Chocolate 🍫🍫🍫 🏭Xuất xứ: xách tay Úc 🍫Shop có các vị: White, Dark, Milk, Hazelnut, Hazelnut Creme & Maipan, Fruit&nut, Dark Hazelnut, Dark&Almond, Rum Raisin&Nut, ... (tuỳ đợt). 🍫Rất nhiều người khi nhắc đến socola đều nghĩ đến “năng lượng, chất béo, đường” nhưng có thể chúng ta chưa biết, trong socola còn chứa phong phú các nguyên tố vi lượng, bao gồm Ma-giê, đồng, sắt, kẽm…. 🌰Ngoài ra, hàm lượng photpho trong socola cũng rất phong phú, trong 100g socola chứa 280mg photpho. Photpho và canxi cùng kết hợp là cơ sở để cho xương cốt mạnh khỏe, vì vậy, ăn socola cũng rất có lợi cho xương. Socola còn có tác dụng giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, một giải pháp tuyệt vời cho các anh chị em, vừa đẹp vừa khoẻ. ========================== #alyyhouse_sicula #sicula #socola #quatet #quanoel #banhkeoxachtay #xachtaychinhhang #xachtay #lozi #foody #hanoi #saigon #danang #lamdep #chucmungnammoi #noel #merrychristmas #banhkeoxachtay #socoladang #choceur #choceurchocolate #alyyhouse_quatet


💬Normal

🍫🍫🍫Choceur Chocolate

🍫🍫🍫Choceur Chocolate 🍫🍫🍫 🏭Xuất xứ: xách tay Úc 🍫Shop có các vị: White, Dark, Milk, Hazelnut, Hazelnut Creme & Maipan, Fruit&nut, Dark Hazelnut, Dark&Almond, Rum Raisin&Nut, ... (tuỳ đợt). 🍫Rất nhiều người khi nhắc đến socola đều nghĩ đến “năng lượng, chất béo, đường” nhưng có thể chúng ta chưa biết, trong socola còn chứa phong phú các nguyên tố vi lượng, bao gồm Ma-giê, đồng, sắt, kẽm…. 🌰Ngoài ra, hàm lượng photpho trong socola cũng rất phong phú, trong 100g socola chứa 280mg photpho. Photpho và canxi cùng kết hợp là cơ sở để cho xương cốt mạnh khỏe, vì vậy, ăn socola cũng rất có lợi cho xương. Socola còn có tác dụng giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, một giải pháp tuyệt vời cho các anh chị em, vừa đẹp vừa khoẻ. ========================== #alyyhouse_sicula #sicula #socola #quatet #quanoel #banhkeoxachtay #xachtaychinhhang #xachtay #lozi #foody #hanoi #saigon #danang #lamdep #chucmungnammoi #noel #merrychristmas #banhkeoxachtay #socoladang #choceur #choceurchocolate #alyyhouse_quatet


💬Normal

I came across this randomly. I

I came across this randomly. It's wonderful! #choceur #whitechocolate #coconut #candy #treatyoself #alltheyums


💬Normal

Specjalnie kładę je daleko,

Specjalnie kładę je daleko, bo jestem bardzo leniwa i nie chce mi się wstawać. Jednak wiem, że gdzieś tam leżą w pokoju. #choceur #milchmäuse #milka #mondelez #toffifee #storck #słodycze #sweets #czekolada #chocolate #cukierki #candy #guiltypleasure #sick #chora #grzesznaprzyjemność #sugar #cukier #węglowodany #carbs #niemieckiesłodycze #germansweets #niemcy #germany #sin #grzech #jażyć #howtolive @milka_es @milka_dach @mondelez_international


💬Normal

Next Page